Missionaire activiteiten

Waar we in de Protestantse Kerk de laatste jaren volop inzetten op missionaire activiteiten, is dit in Nederland bepaald niet eenvoudig. Hoe bereik je mensen die niet per definitie in het evangelie geïnteresseerd zijn? Mensen die afgehaakt zijn? Mensen die geloven überhaupt irrelevant vinden? Mensen die denken dat elk geloof een negatieve bijdrage levert aan de samenleving? Toch is er sprake van volharding. Er zijn pioniersplekken en nieuwe kerngemeenten. Maar ook gebeurt het in onze eigen omgeving. Mensen komen op het spoor van de Heer langs allerlei wegen. Ook door meeleven en getuigenis van ‘gewone’ christenen. Zo bereiden zich ook dit jaar weer enkelen voor op het ontvangen van de doop als volwassenen. In onze gemeente. Om heel dankbaar voor te zijn.
Waar het voor ons, in onze context, al niet zo eenvoudig is, is dat vrijwel niet te doen in andere situaties. Denk maar eens aan de vele landen waar christenen worden verdrukt en vervolgd. De jaarlijkse lijst van ‘Open Doors’ stemt bepaald niet gerust. En toch is ook hier getuigenis. Organisaties als Trans World Radio en 3xM zijn van betekenis, juist in die landen, waar missionaire activiteiten niet of nauwelijks mogelijk zijn. Ze verdienen volop onze steun.
Recent schrok ik van het regeerakkoord van de Israëlische regering. Deze ‘rechtse’ regering waarin (ultra-)orthodoxe Joden een behoorlijke vinger in de pap hebben, heeft bepaald dat missionaire en messiaanse activiteiten moeten worden teruggedrongen. Dit betekent dat christenen in hun eigen bubbel wel mogen werken, maar niet buiten die bubbel getuigend bezig mogen zijn. Vooral voor de Jezus als Messias belijdende Joden is dit buitengewoon ingrijpend. Zij zitten toch al vaak klem. Hun Arabische/Palestijnse broeders en zusters in Christus hebben moeite met hen omdat ze Israëli zijn, hun Joodse volksgenoten ontzeggen hun hun jood zijn, omdat ze Jezus als Messias belijden. Dit brengt hen in een isolement. En het net sluit zich nog nauwer. En dan zijn juist zij ook vaak een vergeten groep in allerlei contacten met Israël. Laten we met de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden hen niet vergeten.
Gebed is nodig voor evangelisatiewerk in Nederland, voor vervolgde broeders en zusters elders in de wereld, voor onze Joodse broeders en zusters. Laten we hierin volharden.