Missionaire week

Bent u ook zo benieuwd wat de Werkgroep Missionair Werk gedaan heeft, met uw/jouw ideeën die opborrelden op de gemeenteavond vorig jaar? Ik was er ontzettend benieuwd naar. Daarom heb ik, na enig aarzelen, gereageerd op de oproep die de werkgroep enkele weken geleden deed, voor iemand die de communicatie over dit thema wil gaan vormgeven.
Laat ik mezelf eerst voorstellen. Ik ben Mirjam Monster-Wiersma. Ik maak sinds kort deel uit van de Werkgroep Missionair Werk en hoop in de komende tijd de berichtgeving in het Kerkblad te verzorgen.
Na de inspirerende gemeenteavond van 13 november 2013 hebben we als Werkgroep Missionair Werk niet stilgezeten. We zijn aan de slag gegaan met de door u/jou aangedragen ideeën. Al pratend beseften we echter dat we graag opnieuw met u/jou in gesprek willen gaan omdat discipelschap iets is waar we vooral samen vorm en inhoud aan moeten geven. We willen dit doen tijdens een drietal gemeenteavonden die we hebben ingedeeld naar geografisch ligging; een avond voor Sliedrecht-Oost, een avond voor Sliedrecht-Centrum en een avond voor Sliedrecht-West. Deze avonden gaan alle plaats vinden in een zgn. missionaire week. De voorbereidingen voor deze week zijn al in volle gang. Zodra de data hiervoor bekend zijn zullen we hiervan melding maken in het Kerkblad.
Houdt u de komende weken daarom de berichtgeving in het Kerkblad en op de website in de gaten.