Moederkring ‘Op weg met de ander’

Op 2 juni a.s. hopen we al weer onze laatste bijeenkomst van dit seizoen te houden, met moeders van een kind met een handicap. Het programma zal er iets anders uit zien dan anders, omdat we deze morgen creatief bezig zullen zijn (kosten € 7,50). Terwijl we bezig zijn is er ook volop tijd om met elkaar onze zorgen en vreugden te delen.
Bent u nog nooit geweest? Dat is geen probleem. U kunt gerust aansluiten in de kring (alleen deze keer dan graag aanmelden, vanwege het materiaal dat vooraf klaar gemaakt wordt). U bent van harte welkom in zaal Bovendijks van de Grote Kerk in Papendrecht.
We beginnen deze keer een half uur vroeger: 9.15 uur en proberen wel af te sluiten  rond 11.30 uur. Wilt u meer informatie, bel gerust 078-6156596.

Een hartelijke groet,
Marjan Rietveld