Moldavië zomer 2013: een kort verslag

Tja, een kort verslag dat kan dus bijna niet…
Een klein land, 2300 kilometer enkele reis hiervandaan (achter Roemenië, omsloten
door de Oekraïne). Een reis van 4 weken met 2 caravans, 6 kinderen en 6 volwassenen.
Moldavië is een land dat tot één van de armste van Europa behoort.
Een land dat zich kenmerkt door zonnebloemen, melk en honing….. maar een land
dat zich ook kenmerkt door onverharde wegen, veel stof, hier en daar een heuvel,
loslopende ganzen, weinig rivieren of meren. Maar ook kinderen zonder schoenen,
koude winters en hete zomers. En er is een groot verschil tussen rijk en arm… 
Dat was de bestemming van onze reis afgelopen zomer. Voor ons echter een land
van mooie mensen, prachtige ontmoetingen, veel contacten, geven en ontvangen! 
We zijn met die mooie mensen opgetrokken, hebben bezoekjes gebracht, levensmiddelen
uitgedeeld, met mensen gebeden, gehuild en gelachen! Een koe gekocht en weggegeven,
fietsen uitgedeeld. We mochten meeleven in hún leven. Hoeveel dankbaarheid
kun je in korte tijd meemaken! We mochten het mee beleven!
Wat kunnen kinderen, die zo weinig hebben, toch geconcentreerd en actief een
bouwplaat maken, genieten van pannenkoeken, toch enthousiast trefballen en
volleybal spelen! 
Een reis van veel kilometers door het oosten van Europa. Dan horen we mensen
(meewarig) zeggen: ‘ga je dat doen in je vakantie…..ga je nog wat anders doen
ook, dan?’ 
We kwamen er rijker vandaan dan we gingen. We mochten er (opnieuw) zien
wat tijd betekent. Wij in ons altijd drukke leven, zij met hun rust en een houding
van: “het kan toch ook morgen…”. Zo ook in de kerkdiensten, dan is men veel
te vroeg aanwezig en gaat men zingend de dienst tegemoet. Bidden doet men
voor elke kilometer die gereden moet worden, men ervaart er niets als vanzelfsprekend…
hoe anders is dat soms bij mij/ons bij u/jou? Wij in het westen geloven dat alles
maakbaar en beheersbaar is.  
We hebben mogen zien dat door armoede, verdriet, teveel alcohol, weeskinderen
en eenzaamheid heen, God werkt, mensen gebruikt en aanraakt en hen laat zien
dat Hij regeert. 
Een druppel op een gloeiende plaat, volgens sommigen…. In die druppel hebben
we 100 kinderen een mooie middag kunnen geven, handen geschud en verhalen
gehoord, bemoedigd, aandacht gegeven en gekregen van mensen. Samen gebeden!
God is dezelfde!
Voor hen en voor ons een onvergetelijke druppel!
Dank voor uw betrokkenheid! Bidt u mee voor de toekomst van onze vrienden?
http://www.hulpmoldavie.nl/ 
Hartelijke groet,
Bart, Mirjan, Naomi en Julia Mijnster
Romano en Lianne van de Dool
Zeger, Wilma Sem, Dan, Noa, Efa Brinkman