Morgen zal het Pasen zijn!

De titel boven dit stukje klopt natuurlijk niet. Want bij verschijnen van dit stukje op de website duurt het nog een volle lijdensweek lang voor het Pasen is. Toch is het waar.
In geestelijke zin. Wat verlangen we hiernaar.
André Troost heeft dit prachtig verwoord in zijn gedicht over de titel van dit stukje. Bemoedigend.
Van harte wensen mijn vrouw Gisela en ik u veel zegen toe in de komende weken!

Morgen zal het Pasen zijn:
leven, eeuwig leven,
nooit meer honger, nooit meer pijn,
niets meer snel soms even.

Morgen zal er vrede zijn:
vrede, alom vrede,
leed voorgoed verleden zijn,
toekomst eeuwig heden.
Morgen zal de maaltijd zijn:
Christus onze Gastheer,
alle tijd oneindig zijn,
levenslast geen last meer.

Morgen zullen samen zijn
God en mensen, samen
hemel, aarde, groot en klein
juichend ja en amen.
Alles anders: water wijn,
licht uit duisternis geboren,
blinden ziende, doven horen;
morgen zal het Pasen zijn.

Ds. G.J. Mink