Na de openbare geloofsbelijdenis…

Je hebt openbare geloofsbelijdenis afgelegd. En dan… Je lijkt wel in een gat te vallen.
Er waren de regelmaat, de bezinning, het onderlinge gesprek, de opbouw en verdieping van het geloof, het zoeken van antwoorden op vragen van geloof, leven en kerk. En
opeens lijkt het over. Dat hoeft niet. Graag willen we in het komende seizoen nadenken over specifieke onderwerpen die door deelnemers worden aangedragen.
De kring staat open voor belijdende leden van 18 tot 90 jaar die in de afgelopen jaren belijdenis gedaan hebben.
Vrijdagavond 6 september om 20.00 uur in de Maranathakerk is de eerste keer.
Als onderwerp heeft ds. G.J. Mink ik het Bijbelboek Psalmen gekozen. Willen jullie nadenken over wat je een mooie psalm vindt. Vervolgens kunnen we over liederen
zingen met elkaar spreken. Welke liederen spreken je aan? Ook hebben we het over
de plaats van het lied in de kerkdienst en de opzet van de door ons gebruikte bundels.
Hij ziet uit naar boeiende ontmoetingen. Voor nadere informatie en opgave kun je bij
hem terecht.