Na de openbare geloofsbelijdenis…

Je hebt openbare geloofsbelijdenis afgelegd. En dan… Je lijkt wel in een gat te vallen.
Er waren de regelmaat, de bezinning, het onderlinge gesprek, de opbouw en verdieping van het geloof, het zoeken van antwoorden op vragen van geloof, leven en kerk.
En opeens lijkt het over. Dat hoeft niet. Graag willen we in het komende seizoen nadenken over specifieke onderwerpen die door deelnemers worden aangedragen. De kring staat open voor belijdende leden van 18 tot 90 jaar die in de afgelopen jaren belijdenis gedaan hebben. De groep komt zesmaal bijeen op vrijdagavonden in de Maranathakerk.
De datums zijn: 6 september, 18 oktober, 22 november, 10 januari, 21 februari en 27 maart. We beginnen telkens om 20.00 uur. De onderwerpen worden na onderling overleg bepaald. Voor nadere informatie en opgave kun je terecht bij ds. G.J. Mink.