Na het avondmaal

Het was heel bijzonder afgelopen zondag avondmaal te kunnen vieren. Zo anders dan gewoonlijk. Maar misschien wel zeker zo indringend. We danken onze Heer voor de gave van zichzelf.
In de avonddienst stonden we onder meer stil bij de indringende woorden van de Here Jezus waarin Hij de gemeente van Efeze verwijt dat ze hun eerste liefde verzaakt hebben. Na afloop van de dienst kreeg ik van een gemeentelid de tekst toegestuurd van een lied
van Marcel en Lydia Zimmer dat een bijzondere verwoording hiervan geeft. Laten we die woorden van hun lied ‘Herstel mijn eerste liefde’ op ons laten inwerken.
Vader in de hemel
die zoveel om mij geeft
dat U in Uw genade
uw Zoon gegeven heeft,
dank U voor Uw liefde
uw eindeloze trouw
dat ondanks al mijn falen
U zegt: ‘Ik hou van jou’.

Herstel mijn eerste liefde
die ik ooit had voor U.
Want ik wil van U houden
nog zoveel meer dan nu.
Mijn hart moet weer gaan branden
zoals het heeft gedaan,
vol vuur en vol van hartstocht
die nooit meer weg zal gaan.

De drukte van het leven
trok mij met zich mee.
De liefde die vervaagde.
De passie die verdween.
Ik was U niet vergeten
maar nam de tijd niet meer
om in uw Woord te lezen,
bij U te zijn, o Heer.

Herstel mijn eerste liefde
die ik ooit had voor U.
Want ik wil van U houden
nog zoveel meer dan nu.…