Nacht van Gebed, discipelschap in de praktijk

Vorige week woensdag op donderdagnacht organiseerde de commissie gemEENte zijn een nacht van gebed rondom de zogenaamde Walpurgisnacht. Deze gebedsnacht heeft alles te maken met discipelschap. Daarom vroeg ik de initiatiefnemers, Kees Roest en Robert de Wee, hierover wat te vertellen. In navolging van onze Here Jezus Christus en later zijn volgelingen, die ook de stilte van de nacht opzochten om zich beter te kunnen concentreren, leek het een goed initiatief om ook in Sliedrecht dit voorbeeld te volgen door een nacht lang te bidden en te waken om Gods naam groot te maken. Naast onze vier wijken waren hier ook alle andere kerkverbanden in Sliedrecht voor uitgenodigd. De gebedsnacht wordt al jarenlang in Sliedrecht georganiseerd van 30 april op 1 mei in verband met bovengenoemde Walpurgisnacht, een feestnacht in occulte kringen. Daarom is juist dit initiatief ontstaan; om een tegengeluid te laten horen. Vorig jaar is er een uur van gebed geweest. Door de aanwezigen is dit uur als opbouwend en nodig ervaren. De wens is toen ontstaan om de Nacht van Gebed meer bekendheid te geven. De eerste uren waren druk bezocht, tussen 3.00 en 5.00 uur was het wat rustiger en daarna kwamen er veel vroege vogels uit bed om mee te bidden. Sommigen kwamen een uurtje, sommigen bleven wat langer en een paar mensen zijn de hele nacht geweest om te bidden. Totaal zijn er zeker 150 discipelen biddend actief geweest in de kerk gedurende deze nacht en dan hebben we de biddende thuisblijvers nog niet meegerekend! Velen hebben deze nacht als erg waardevol ervaren. Een aantal opmerkingen van deelnemers willen we u niet onthouden:
– ‘Door met andere christenen te bidden leer je anders
met en tot God te spreken.’
– ‘Uit bed komen was een offer, maar wat een energie heb ik ervan gekregen.’
– ‘Wat heerlijk om zo met elkaar op een eenvoudige manier God groot te maken.’
– ‘Je leert de andere christenen in het dorp wel heel direct kennen, en dat is super!’
– ‘Ik ben gezegend de kerk uitgekomen.’
Wat betreft de komende jaren zeggen Kees en Robert het volgende: “We hebben voor ogen om dit initiatief jaarlijks vorm te geven, om uit goede gewoonte eens per jaar een nacht te waken en te bidden. We geloven dat daar zegen vanuit zal gaan, zowel voor een ieders persoonlijk geloof, voor onze gemeente, als voor de eenheid van het lichaam van Christus in Sliedrecht.”
Namens de werkgroep Missionair werk,
Mirjam Monster-Wiersma