Najaarszendingcollecte: 7 november

Najaarszendingcollecte: 7 november 2021
Sterke en weerbare vrouwen in Guatemala
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met
discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een bijbels-theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving.
Dit geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.
Kerk in Actie ondersteunt de volgende cursussen:
– het Tamar-project leert 20 jonge Maya-vrouwen hun rechten
en hoe te handelen bij (seksueel) geweld (n.a.v. verhaal in 2
Samuel 13). Zij komen vier weekenden bij elkaar.
Рhet Jos̩-project leert 20 jonge Maya-mannen hoe ze op een
gelijkwaardige manier met vrouwen kunnen omgaan.
Ook leren ze welke wetten er zijn om vrouwen te beschermen
tegen geweld.
– bijbellezen in eigen context geeft 30 mannen en vrouwen de
kans om nieuwe inzichten op te doen, zich te bevrijden van
oude geloofsbeelden die vrouwen onderdrukken en verandering
in gezin, kerk en samenleving teweeg te brengen.
De deelnemers volgen een 4-daagse cursus.

Stem van onderdrukte vrouwen laten horen
De organisatie vraagt zowel online als offline aandacht voor geweld tegen vrouwen en voor gelijkheid tussen man en vrouw. Tijdens de jaarlijkse Internationale Dag tegen het Geweld (op 25 november) gaan vrouwen de straat op om het probleem breed onder de aandacht te brengen in Guatemala. Vrouwen worden ondersteund om juridische of medische hulp te vinden na huiselijk of seksueel geweld. Veel vrouwen die de cursussen volgen, blijven zich als vrijwilligster inzetten voor de organisatie.

Spiraal van geweld doorbreken
Cedepca werd in 1986 opgericht. Het is de Spaanse afkorting van Evangelisch Centrum voor Pastorale Studies in Centraal Amerika. Guatemala is getraumatiseerd door de 36-jarige burgeroorlog, waarbij 240.000 mensen omkwamen. Soldaten zetten geweld in tegen vrouwen en hun gezinnen als onderdrukkingsmiddel. Officieel eindigde de oorlog in 1996, maar voor vrouwen is er weinig veranderd, omdat er nog steeds veel (huiselijk) geweld is. Daarom is het werk van Cedepca nog steeds actueel en nodig en inmiddels ook uitgebreid naar omringende landen, zoals Nicaragua en Costa Rica.
Wilt u ook meewerken om de stem van de onderdrukte vrouwen te laten horen? Laat de digitale collectebus dan niet leeg aanstaande zondag! Wilt u meer over deze collecte te weten komen, dan verwijzen we u naar www.kerkinactie.nl, vrouwen Guatemala projectnummer Z9109213.

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl.