Nieuw! Groot projectkoor Halleluja

In oktober 2021 hopen wij te starten met een nieuw, landelijk projectkoor. Het koor staat o.l.v. Martin Zonnenberg.
Peter Wildeman is organist en Joost van Belzen pianist.
Dit is een alle leeftijden, gemengd koor, dat een veelzijdig christelijk repertoire zingt.
De liederen zijn speciaal bewerkt door verschillende dirigenten. Het repertoire is veelzijdig en hartverwarmend.
We zingen mooie liederen door de eeuwen heen, zoals Psalm 42, Er is een God die hoort, Amazing Grace, Ik zal er zijn, Lichtstad met uw paarlen poorten, en vele andere mooie liederen.
Het koor wordt muzikaal ondersteund door beroepsmusici, en we zingen in de mooiste kerken van Nederland. Tevens staat een prachtige reis naar het land Israël op de planning voor mei 2022. Heel bijzonder om het land van de Bijbel te bezoeken, maar nog specialer, omdat we daar met elkaar hopen te gaan zingen. We hopen zo te zingen dat onze harten brandende worden om Hem groot te maken. U kunt meedoen met uw kinderen, ouders, partners, vrienden of vriendinnen.
Vanaf heden kunt u zich/kun je je opgeven via de site: www.hallelujakoor.nl. Daar vindt u ook alle info over de repetitielocaties en data. Ook de geplande concerten kunt u hier terugvinden. De contributie voor een compleet jaar 2021-2022 bedraagt
€ 79,-. Hiervoor ontvangt u een muziekmap, oefenbestanden, drie repetities in uw regio en een generale repetitie in Amersfoort. Daarnaast staan er meerdere concerten gepland.
Alle verdere info vindt u op de site. Zingt u mee?