Nieuw normaal

Velen verlangen momenteel naar het ‘oude normaal’. Misschien helpt het vaccin dat in de loop van de tijd aan steeds meer Nederlanders zal worden toegediend hierbij. Weer normaal elkaar kunnen begroeten. Weer normaal naar een festival kunnen gaan. Weer normaal eindexamen kunnen doen. Weer normaal naar het werk gaan. Weer normaal clubwerk en catechese. Weer normaal kunnen zingen. Weer normaal sporten. Enzovoort, enzovoort. Verlangen naar het oude normaal.
Toch is het misschien niet zo’n goed idee naar het oude normaal te verlangen. Ik hoor wel eens mensen zeggen die een lang traject van revalidatie ondergaan dat ze nog niet helemaal de oude zijn.
Ik begrijp dan wat ze bedoelen. Maar ik hoorde eens een collega zeggen: ‘Het is ook helemaal niet te wensen dat u de oude wordt, u moet toch, volgens de Bijbel, een nieuw mens worden…’. Daar zit wel wat in. Van oude mensen moeten we nieuwe mensen worden. Het oude normaal moeten we inwisselen voor een nieuw normaal, een samenleving die werkelijk rekent met God en zijn geboden.
Dat nieuwe normaal wensen we elkaar van harte toe.
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier, ds. G.J. Mink