Nieuwe Alpha cursus van start

De Alpha cursus is één van de manieren om aan vriendschapsevangelisatie te doen. Dit is een cursus van 10 avonden (weken) en een weekend, waarbij we elke avond beginnen met een maaltijd.
Best intensief dus, maar daardoor ook heel pakkend en invloedrijk zoals we steeds opnieuw mogen ervaren.
Graag willen we dit daarom weer met diverse gemeentes in Sliedrecht organiseren. We roepen u/jou op om biddend na te denken of u iemand weet, die je het gunt, om op deze manier kennis te maken met het leven van en met Jezus. Zondag 17 september worden er gebedskaartjes uitgedeeld. Hierop kun je een naam van iemand noteren, zodat je steeds herinnerd wordt er voor te bidden. Want evangelisatie is een zaak van gebed!
We starten de cursus in de laatste week van september. De precieze datums en plaats volgen nog. Wie je ook bent, wat je ook gelooft, je bent van harte welkom! Heb je vragen of wil je je (samen met iemand) opgeven?
Neem contact op met Frans Willemsen, 0184-41 55 06 of f.m.willemsen@solconmail.nl. Graag ontvangen we ook bericht als je ons wilt helpen door gespreksleiding te zijn of voor ons wilt koken.

 

Evangelisatiecommissie