Nieuwe ambtsdragers

Zoals bekend zijn we in onze wijkgemeenten op zoek naar nieuwe ambtsdragers.
We hopen diegenen te vinden die de Heer heeft uitgekozen om dit dienstwerk in de Hervormde Gemeente van Sliedrecht te verrichten. De door de kerkenraden benoemden hebben hiervan inmiddels bericht ontvangen. Hun namen zullen zondag 21 november worden afgelezen. Volgende week moeten ze hun beslissing bekend maken. Wij dragen hen op aan de Heer. Moge Hij hen leiden en hun wijsheid schenken.
Dit geldt uiteraard ook met het oog op de verkiezingen in de andere twee wijkkerkenraden. In het bijzonder bidden we voor ds. Brouwer, beroepen predikant in wijk 3. Hij hoopt zondagmiddag en zondagavond in de diensten voor te gaan. Op donderdag
25 november zijn er kennismakingsmomenten in Sliedrecht.
Moge hij de weg van de Heer in dezen ontdekken.
Ds. G.J. Mink.