Nieuwe bezoekzuster wijk 1

Sommige blokouderlingen worden vergezeld door een bezoekbroeder of -zuster. Zo zal ouderling Moniek van Oord-Klop worden bijgestaan door bezoekzuster Klara Goedhart-Aaldijk.
Zij heeft inmiddels in de kerkenraadsvergadering de belofte van geheimhouding afgelegd. We wensen haar van harte Gods zegen toe op haar pastorale werk.