Nieuwe blokouderlingen

Aan het begin van dit jaar was het ‘wisseling van de wacht’. Toen was het tijd dat er nieuwe ambtsdragers zouden moeten bevestigd worden en sommigen die al langer in dit dienstwerk betrokken zijn, herbevestigd worden. In wijk 1 ontstonden maar liefst vijftien vacatures. Zeven kerkenraadsleden gaven aan voor herbevestiging in aanmerking te willen komen.
Maar toch moesten er acht nieuwe ouderlingen worden gevonden. Er bleven in januari nog twee plaatsen open, beide voor blokouderling, arbeiders dus in het pastoraat.
We verheugen ons erover dat er twee broeders gevonden zijn die op 12 juni hun jawoord in de kerk willen doen klinken. We roepen hen vanaf deze plaats een warm welkom toe. Op die dag nemen we afscheid van br. Willem ’t Jong, die nog enkele maanden langer dan gepland heeft willen dienen in het ambt.
Het moderamen van onze wijk heeft nagedacht welk blok aan wie moet worden toebedeeld. Het vacante blok 4, dat tot eind vorig jaar door br. Peter de Groot bearbeid werd, wordt overgenomen door br. Henri de Jong.
De taak van br. Willem ’t Jong (blok 7) zal in het vervolg worden vervuld door br. Paul Bot, .
We wensen hen Gods zegen toe in hun bediening.