Nieuwe Club, nieuwe leidinggevenden gezocht

Omdat de afgelopen seizoenen steeds meer jongens de clubs Benjamin, Josia en Solid bezochten, heeft de Clubraad besloten om tussen Josia en Solid een extra jongensclub op te zetten. Het voordeel hiervan is dat de groepen kleiner worden en het leeftijdsverschil minder groot is. Deze nieuwe club gaat Gideon heten en voor deze club zijn komend seizoen alle jongens welkom die in groep 8 van de basisschool zitten. Het seizoen daarop (2016-2017) zal deze club ook voor de jongens van klas 1 van het voortgezet onderwijs zijn.

Komend seizoen zullen de jongens die in klas 1 van het voortgezet onderwijs zitten nog voor Solid worden uitgenodigd, omdat ze daar het afgelopen seizoen ook al naartoe konden gaan. De jongensclubs Benjamin en Josia veranderen dus niet en de doelgroep voor Solid wordt kleiner. Alle jongens zullen in september weer een persoonlijke uitnodiging krijgen voor de club waar ze verwacht worden. Een nieuwe club betekent ook nieuwe leidinggevenden! Inmiddels hebben we al twee gemeenteleden gevonden die zich willen inzetten voor de jongens van deze nieuwe club. Nick de Bruin verwisselt Benjamin voor Gideon en Peter Cinjee start met Gideon. We zoeken nog meer gemeenteleden die zich willen inzetten voor de jongens van onze gemeente! Voelt u zich geroepen, neem dan contact op met de Clubraad: 0184-424145.