Nieuwe evangelisatie-ouderling wijk 1

Afgelopen zondag werd br. Frans Willemsen bevestigd in het ambt van ouderling, speciaal voor het werk van de evangelisatie. Hij kreeg als tekst mee een woord van de profeet Jesaja (52: 7): ‘Hoe lief’lijk zijn de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede tijding brengt, die heil verkondigt.’