Nieuwe jeugdouderling wijk 1

De kerkenraad van wijk 1 maakt met vreugde bekend dat Rebecca Heijkoop-Verlek haar benoeming als jeugdouderling heeft aanvaard. Indien geen wettige bezwaren zullen worden kenbaar gemaakt, zal zij in het ambt van ouderling worden bevestigd in de morgendienst van zondag 11 november. We zijn dankbaar dat de vacature zo spoedig
kon worden vervuld.