Nieuwe lidmaten wijk 1 en 2

In de gezamenlijke morgendienst van zondag 13 april in de Grote Kerk hopen de volgende mensen belijdenis van het geloof af te leggen:

Uit wijkgemeente 1:
Peter Martijn (Peter) van den Bergh,
geboren 27 april 1985;
Cornelia Hendrika (Colette) van den Bergh-Ruitenbeek,
Batelier 15, geboren 7 maart 1987;
Pieter Smits,
geboren 22 juli 1969;
Lena Coenradina (Leontien) Struijk,
geboren 28 november 1991;
Pauwlina Alexa (Alexandra) van Tent,
geboren 14 februari 1992;
Isaï Bastiaan Willem Wouter (Jesse) van Tilburg,
geboren 28 maart 1990;
Willem Antonie (Wim) van Tuijl,
geboren 4 januari 1966;
Yvonne Klazina Justina (Yvonne) van Tuijl-van Meggelen,
geboren 25 september 1969;
Hendrikus Willem (Herwin) van Wijgerden,
geboren 26 augustus 1991;

Uit wijkgemeente 2:
Gerard Bons,
geboren 22 januari 1990;
Kim Bons-Goedhart,
geboren 31 oktober 1991
Margaretha Cornelia Pieternel (Margreet) de Wild,
geboren 15 juni 1978;
Elisabeth Leentje (Betty) van Haaften,
geboren 11 maart 1985;
Matthijs Robert (Matthijs) Meerkerk,
geboren 16 december 1987
Maria Geralise (Geralise) Meerkerk-de Bruin,
geboren 27 december 1988;
Patricia Thérèse (Patricia) Vlot,
geboren 4 mei 1993.
Met genoegen en dankbaarheid kijkt ds. Tanghé terug op een fijn seizoen met deze kring. Begin december werd de groep ineens een stuk groter toen de mensen van wijk 2 zich bij die van wijk 1 voegden. Algauw voelden we ons bij elkaar thuis en was er een fijn contact met elkaar. We zijn naar elkaar toegegroeid en leerden elkaar beter kennen en vaak kwamen ontroerende ervaringen op tafel, die met elkaar werden gedeeld. Bovenal danken we God voor wat Hij door Zijn Geest in de levens van deze mensen heeft gedaan. Zij hebben daar getuigenis vanaf gelegd in persoonlijke brieven, die zij schreven, waarin zij vertelden hoe ze tot het doen van belijdenis zijn gekomen. Yvonne van Tuijl-van Meggelen zal op haar jawoord ook het sacrament van de Doop ontvangen. Wilt u hartelijk meeleven met deze mensen en hen in uw voorbede gedenken? Laten we als gemeente dankbaar en blij toeleven naar een bijzondere zondag op Palmpasen 13 april a.s. in de Grote Kerk.