Nieuwe liedbundels wijken 1 en 2

Vanaf zondag 8 september zal in de diensten van wijken 1 en 2 gebruik gemaakt gaan worden van het Nieuwe Liedboek en de bundel Hemelhoog. Het Nieuwe Liedboek is de vervanger van het Liedboek 1973 dat tot nu toe wordt gebruikt en dat onlangs uit productie is genomen. De liedbundel Hemelhoog bevat 739 nieuwe en bekende liederen voor de kerk van nu. Hemelhoog is een aanvulling op het Nieuwe Liedboek en de opvolger van de Evangelische liedbundel. Met beide bundels hebben we een schat aan mooie traditionele en hedendaagse liederen voor de gemeentezang binnen handbereik. We zijn er als gemeente al een klein beetje mee bekend geraakt, omdat de afgelopen jaren met enige regelmaat een lied uit deze bundels werd gezongen. In de diensten zal bij uitzondering (bijv. speciale diensten) worden afgeweken van genoemde bundels.
Indien u voor thuisgebruik of gebruik in kerkdiensten en/of kerkelijke activiteiten overweegt om de bundels aan te schaffen willen wij u het volgende nog meegeven.
De bundel Hemelhoog is nog steeds te koop in elke boekhandel voor de helft van de normale prijs € 12.50. Het Nieuwe Liedboek kan binnenkort voor € 15,- worden aangeschaft. In het Kerkblad van volgende week hierover meer.
De te zingen liederen worden zo duidelijk mogelijk door het beamteam in beide kerken in beeld gebracht.
Namens de Kerkenraden wijk 1 en 2,
Commissie Invoering Nieuwe Liedbundels,
Rebecca Heijkoop-Verlek, Frits van der Kooij, Mees van de Graaf en Gijs de Waard.