Nieuwe vrouwenkring?

Dit was een vraag die stond in de kerkbode van mei. Nu in juni is het antwoord: ja! Gebleken is dat er voldoende belangstelling is voor een ochtendkring voor vrouwen die om praktische redenen niet in de gelegenheid zijn om naar Vrouwenstudiekring Rondom het Woord voor jonge vrouwen (op woensdagochtend) en Vrouwenkring Dorcas voor alle leeftijden (op donderdagavond ) te komen.
Na goed en intensief overleg van beide kringen is besloten om de vrouwenkring voor alle leeftijden op de donderdagavond ( Dorcas ) uit te breiden met een kring voor alle leeftijden op de ochtend, die afwisselend op dinsdag- en donderdag ochtend samen komt. De nieuwe kring gebruikt bij de Bijbelstudies ook de Hervormde Vrouw. Dat geeft leden ook de mogelijkheid om een gemiste studie bij de zusterkring te volgen.
De drie vrouwenkringen blijven afzonderlijke kringen met een eigen bestuur, maar met onderling overleg en afstemming. We hebben met elkaar echter één gemeenschappelijke doel, het luisteren naar en het overdenken van Gods Woord. We willen aan onze zusterlijke verbondenheid uitdrukking geven door het kiezen van één overkoepelende naam “Vrouwen rondom de Bijbel”. Voortaan kunt u onze berichtgeving onder deze naam vinden. Met daarbij een splitsing per kring, door de toevoeging: Jonge vrouwenkring, ochtendkring voor alle leeftijden of avondkring voor alle leeftijden.
We spreken de wens uit of de Heere het werk in de kringen wil zegenen.