Nieuwe vrouwenkring?

Als vrouwen van onze gemeente vinden we het fijn om elkaar te ontmoeten. Samen te luisteren naar Gods Woord en hierover met elkaar te spreken en te bidden. Deze mogelijkheid is er bij Vrouwenkring Dorkas op de donderdagavond(alle leeftijden) en bij Vrouwenstudiekring Rondom het Woord op de woensdagochtend(jonge vrouwen tot 50 jaar). We denken dat er nog veel meer vrouwen zijn die hiernaar verlangen. Misschien ben jij een van de vrouwen die om praktische redenen niet in de gelegenheid is om naar een van onze bestaande kringen te komen. We zijn aan het inventariseren om hoeveel vrouwen dit zou gaan. Voor een eventueel nieuw op te starten kring, op de ochtend, geldt dat die voor alle leeftijden is. Graag  horen we of jij belangstelling hebt om deel te nemen aan deze kring. We zouden het fijn vinden als je dit doorgeeft aan Gerdien Braaksma, tel. 413883, of aan één van de ondergetekenden. Als je het leuk vindt om deze nieuwe kring verder vorm te geven, dan horen we dit ook graag van je. We zijn van plan om half mei met degenen die hiervoor belangstelling hebben alvast een keer bij elkaar te komen. Verdere berichtgeving hierover komt begin mei in het kerkblad. We zien uit naar uw en jouw reactie.

Namens de beide kringen Hermien Rijnhout tel.419329 en Janine den Braanker, tel. 410472.