Nieuws Margaret

Dit jaar is meteen goed van start gegaan met een aantal werksessies met mijn taalhelper. De afgelopen weken hebben we samen gewerkt aan het maken van een orthografie (spelling) van het Njowi. Afgelopen week hebben we de orthografie eindelijk kunnen afmaken en is hij opgestuurd ter controle. Als deze orthografie goedgekeurd is, kan het alfabetiseringswerk van start gaan!

Deze week ben ik druk bezig geweest met het voorbereiden van lessen voor studenten van een Theologische universiteit. Vandaag reis ik namelijk voor twee en een halve week af naar Lingam, waar ik met een collega les zal gaan geven als onderdeel van de bijbelvertaalstudie die de studenten volgen. Het zal een lange tocht worden, waar we twee dagen over zullen doen. Helaas betekent deze tocht ook dat ik ruim twee weken bij Benjy en Hanna vandaan zal zijn en dat is natuurlijk niet leuk. Gelukkig kunnen we wel elke dag met elkaar bellen!

Graag zou ik u willen vragen of u wilt bidden voor Gods bescherming voor de reis, wijsheid voor het lesgeven en kracht voor als we elkaar als gezin meer dan twee weken niet zullen zien. Bid ook voor de studenten die een gevaarlijke toch moeten maken om naar Lingam te komen en wijsheid voor als ze de lessen volgen.

Hartelijke groet, ook namens Jean-Yves en Hanna,

Margaret.