Nieuws van de Algemene Kerkenraad

Kerk en corona
De landelijke regelgeving rond de coronamaatregelen staat niet stil. Na de extra maatregelen in de weken van 4 tot 18 november zijn we weer in een nieuwe fase aangekomen. Dit betekent voor onze kerk dat we teruggaan naar de situatie zoals die vermeld werd in het Kerkblad van 16 oktober en is beschreven in de gebruiksprotocollen die toen op de website zijn gepubliceerd en die van 16 oktober tot 4 november zijn uitgevoerd.
In het kort betekent dat:
• De richtlijnen van het RIVM blijven voor alle activiteiten van
kracht. Details voor de uitvoering staan beschreven in de
gebruiksprotocollen die te vinden zijn op de website.
• Aantal bezoekers per kerkdienst blijft 30. Deze moeten vooraf
reserveren.
• De plicht om een mondkapje te dragen na 1 december geldt niet voor de kerk, maar de dringende aanbeveling om dit welte doen tijdens het zich verplaatsen in de kerk of een gebouwblijft wel bestaan. Voor predikanten of kerkelijk werkers(zangers)voor in de kerk wordt een uitzondering gemaakt.
• Zingen tijdens de diensten blijft gedaan worden door 4 voorzangers plus evt. de predikant.
• Kerkelijke activiteiten worden zo veel mogelijk online uitgevoerd. Wanneer dit niet kan of wenselijk is (ter beoordeling aan de kerkenraden) kunnen deze wel fysiek doorgaan. Voor personen van 18 jaar en ouder, geldt een maximum binnen zoals dit is aangegeven in de gebruiksprotocollen van de gebouwen, maar nooit meer dan 30.
Voor jongeren onder de 18 jaar geldt deze regel niet.
• Bijeenkomsten thuis, met meer dan drie bezoekers, zijn niet mogelijk. Pastorale gesprekken en jeugdwerk wel.
Er wordt landelijk en regionaal nagedacht om de maatregelen eenvoudiger, meer op maat en regionaal afhankelijk van de omstandigheden, te maken. De werkgroep ‘Kerk zijn op 1,5 meter afstand’ en de Algemene Kerkenraad volgen deze ontwikkelingen op de voet. Er zijn structureel overleggen ingepland om zo snel mogelijk te kunnen reageren en te besluiten bij veranderingen. Houd de website en het Kerkblad daarvoor in de gaten.

Schoenendoosactie
Dit jaar hebben we 76 schoenendozen ingezameld! We zijn ontzettend blij met deze opbrengst en willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het maken en vullen van de schoenendozen!
Ook willen we de inleveradressen bedanken voor hun hulp om deze actie mogelijk te maken! Dit jaar hebben we naast de schoenendozen ook veel spullen en geld gekregen. Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage!
Op de foto een voorbeeld van een schoenendoos die dit jaar is uitgedeeld.

De Herberg
Evenwicht kwijt
Het valt niet altijd mee om op allerlei terreinen balans in het leven te vinden. Je bent gewend te zorgen, maar nu is het echt teveel geworden. Je hebt altijd hard gewerkt voor de zaak, maar na de reorganisatie lukt het niet meer. Na dat ingrijpende verlies kreeg je de eerste tijd kracht om voor je kinderen te zorgen, maar nu is het helemaal op. Van jongs af aan geloof je in God, maar de laatste tijd komen er steeds meer vragen over Hem naar boven. Donkere dagen waren altijd al lastig, maar in coronatijd speelt de eenzaamheid erg op.
Tijdens een verblijf in de Herberg in Oosterbeek vind je ruimte om de balans opnieuw te vinden. De combinatie van dagstructuur, een rustige omgeving, groepsactiviteiten waarbij de Bijbel opengaat en individuele pastorale gesprekken, helpen je om het leven na je verblijf weer aan te kunnen.
Neem voor deelname aan een herstelarrangement of een retraite contact met ons op. www.pdcdeherberg.nl, 0263342225.

Stafvervanger voor de dinsdagavond (om de week)
Dit is een leuke vacature voor twee vriendinnen of een echtpaar. Maar natuurlijk mag je ook alleen solliciteren. Samen met een keukenvrijwilliger zijn jullie van 17.00 tot 22.30 uur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de Herberg. Jullie verzorgen de tafelleiding bij de avondmaaltijd en de avondsluiting, zijn een luisterend oor voor de gasten en bieden bijvoorbeeld een ontspannen spel aan. Natuurlijk word je zorgvuldig ingewerkt. Twee keer per jaar is er een toerustingsmorgen waar je veel leert van het team, maar ook van je collega’s. Als stafvervanger werk je altijd met iemand samen. Deze dienst is dus geschikt voor een duo, maar je mag je ook alleen opgeven, dan zoeken we een maatje voor je.
Meer informatie: 0263 342225 of vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.