Nieuws van de Alpha-cursus

Alpha-cursus
De Alpha-cursus loopt ook nog steeds door. Velen hebben al voor ons gekookt of gaan dat nog doen. Fantastisch dat er zoveel mensen uit de gemeente hier aan mee gewerkt hebben. We gaan er van uit dat dit ook voor de voorbede geldt; dat velen dit voor de deelnemers en de leiding doen, hartelijk dank hiervoor.