Nieuws van de C.H.R. (105)

Kledingtransport onderweg!
In een (ander) bericht op deze website, over de Heilig Avondmaalscollecte, wordt stilgestaan bij de situatie van de vluchtelingen in Hongarije. Wanneer alles volgens plan verloopt is er woensdag 9 september een vrachtwagen vol matrassen en kleding, schoenen, dekens etc. vertrokken naar Hongarije. Het grootste deel van deze goederen is bestemd om de vluchtelingen die tijdelijk in Hongarije verblijven op te vangen. Bijzonder dat ons commissielid Robert-Jan van Eijk juist in Boedapest is. Hij zal met Michel van Boxtel van Baptist-Aid in Boedapest de plannen doornemen op welke manier de opvang wordt georganiseerd en de verdeling van kleding plaatsvindt. Een gedeelte van de lading kleding etc. is bestemd voor Kisdobrony en Ungvar, twee plaatsen in Oekraïne. Bij de commissieleden is sprake van verwondering hoe sommige dingen (mogen) lopen.
Heeft u vragen? U kunt altijd bellen.

Een hartelijke groet namens de CHR,
Dick van Mourik (tel. 422248)