Nieuws van de C.H.R. (107)

P1050619
Hoe gaat het met Agnulli Dei?

Het is deze maand 2 jaar geleden dat in Agnulli Dei (Oradea) een start werd gemaakt met de opvang van bewoners die niet meer thuis konden worden verzorgd. Toen we in december 2013 een bezoek brachten aan dit opvanghuis woonden er 7 bewoners. Er is in die 2 jaar heel veel gebeurd. Agnulli Dei heeft zich meer en meer ontwikkeld als een klein verpleeghuis annex hospice. Ongeneeslijk zieken worden tot aan hun dood verzorgd. De behoefte aan een dergelijke opvang in enorm. Dat blijkt wel omdat er zelfs sprake is van een wachtlijst en met een bezetting van 17 bedden is de grens echt bereikt. Meer plaats is er niet in dit huis. De bewoners zijn enorm dankbaar dat ze liefdevol worden verzorgd maar wat hebben we een bewondering voor het verplegend personeel wat onder deze zware omstandigheden hun werk doen. Doordat ongeveer de helft van bewoners alleen nog maar in bed kunnen liggen is dit extra belastend voor het werk van het verzorgend personeel. Het huis zit vol en toch is ruimte nodig om voorraden en spullen op te bergen. Daarom is er onlangs een grote zeecontainer aangeschaft en geplaatst op het terrein van Agnulli Dei. Sliedrecht heeft vanuit de opbrengst van de fietsmarathon van vorig jaar € 2.500 bijgedragen zodat de container kon worden gekocht. Volgende maand hopen we opnieuw een ‘kijkje’ achter te schermen te nemen wanneer we Roemenië bezoeken.

Kleding brengen

Op D.V. zaterdag 3 oktober kunt u weer kleding afleveren op de Rivierdijk 414b van 10.0011.30 uur. Op D.V. dinsdag 6 oktober is er dan weer kleding pakken. Zoals u weet kunt u niet zomaar een zak kleding neerzetten als we er niet zijn. De coördinatie is in handen van Esther Harrewijn tel. 416220.

Dick van Mourik tel. 422248