Nieuws van de C.H.R. (111)

Commissie bezoekt Lapusel, Micula en Zerindu Mic
Het is goed om u in het kort te vertellen hoe onze bezoeken verlopen. Hiermee krijgt u een beeld hoe het ongeveer gaat. Vooraf sturen we de dominee van elke gemeente een lijst met aandachtspunten die we graag tijdens ons bezoek met hem en liefst iemand van de kerkenraad willen bespreken. Zo kan hij zich voorbereiden. Het zijn vragen waarbij we informeren naar het kerkelijk meeleven, het jeugdwerk, of er zorgen zijn in de gemeente, de besteding van de jaarlijkse diaconale pot van €900 uit Sliedrecht om degenen die ondersteuning nodig hebben, ook daadwerkelijk te helpen. Ook de kledingtransporten passeren op die manier de revue. Iedere gemeente vindt het ontzettend fijn wanneer ze een aantal m3 kleding ontvangen. De dorpsbewoners zijn blij omdat ze voordelig een ‘nieuwe’ tweedehands jas, broek, jurk of schoenen kunnen kopen. De kerk is blij met de opbrengst omdat daar iets extra’s mee gedaan kan worden voor de kerk. Zo had in Zerindu Mic in maart de kleding €1.500 opgebracht. Met dat geld waren de muren aan de binnenkant van de kerk gerepareerd en opnieuw geverfd. Dominee István Higyed uit Micula vertelde dat hij de afgelopen tijd door meerdere mensen was aangesproken of hij wist of er nog een kledingtransport kwam dit jaar. Hij had deze mensen tactisch geantwoord ‘binnenkort komt de commissie op bezoek en ik zal er naar informeren’. Op basis van deze informatie hebben we als commissie besloten om eind november nog een kledingtransport naar Micula te laten plaatsvinden. De bezoeken zijn echt nodig om te kunnen vaststellen op welke manier we onze bijdragen verantwoord mogen besteden.

Kleding brengen
Op D.V. zaterdag 7 november kunt u weer kleding afleveren op de Rivierdijk 414b van 10.00 – 11.30 uur. Op D.V. donderdag 12 november is er dan weer kleding pakken. Zoals u weet kunt u niet zomaar een zak kleding neerzetten als we er niet zijn. De coördinatie is in handen van Esther Harrewijn tel. 416220.

Dick van Mourik tel. 422248