Nieuws van de C.H.R. (136)

2016-07-08 pallets met dozen bestemming Zerindu Mic
Nog één week!

Nog één week en dan gaan er 23 jongeren op reis naar Tiszaszalka in Oost-Hongarije. We kijken als groep zeer uit naar deze gebeurtenis en hopen op een mooie en enerverende reis. Echter, deze reis zal niet kunnen plaatsvinden zonder de hulp van onze Hemelse Vader. Gedurende de voorbereidingen hebben we Zijn aanwezigheid al menigmaal mogen ervaren. Dankzij Zijn liefde en genade heeft deze reis zover kunnen komen. Daarom willen we bij de diensten van aanstaande zondag stilstaan bij de reis naar Oost-Europa en willen we hiervoor een zegen vragen. Voor de reis, maar bovenal voor de werkzaamheden die we daar mogen verrichten en de gesprekken die we daar mogen voeren. Immers, zoals Psalm 127: 1 dit mooi verwoordt: ‘Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.’
Frank Dunsbergen, Maarten van Noorloos
en Joëlle Harrewijn

Giften het eerste halfjaar
In het eerste halfjaar zijn de volgende giften ontvangen via de bank 4x € 5,-; 9x € 10,-; 14x
€ 15,-; 10x € 25,-; 1x € 30,-; 22x € 50,-; 1x € 100,-. Totaal bij elkaar € 1.920,- voor steun aan projecten, zoals diaconale ondersteuning in de dorpen Micula, Lapusel en Zerindu Mic. Ook voor de euro’s en kerkmunten die u bij het kleding brengen in ‘de spaarpot’ stopt, zeggen we u hartelijk dank.
2016-07-08 laden van de dozen voor Zerindu Mic
Transport en werkbezoek
Afgelopen maandag is er een grote vrachtwagen vertrokken met uw kleding, schoenen, linnengoed en speelgoed en andere spullen met bestemming Oost-Europa. In Boedapest worden de materialen die nodig zijn voor de werkvakantie, uitgeladen. Voor de bewoners in Agnulli Dei in Oradea wat kleding en pyama’s, verbandmiddelen en werkhandschoenen voor het personeel. Voor Zerindu Mic (een dorpje op het platte land met circa 250 inwoners) zijn zo’n 283 dozen met kleding, schoenen, speel- en linnengoed meegegeven.
In de periode 15 tot 30 juli zijn er ook vier werkbezoeken afgesproken met de dominees in Micula, Lapusel, Zerindu Mic en Oradea. Voor Wim Dunsbergen (voorzitter Algemene Kerkenraad) en Frits van der Kooij (dagelijks bestuur diaconie) zijn het kennismakingsbezoeken. Hiermee wordt de betrokkenheid onderstreept van onze Hervormde gemeente met de plaatselijke kerken in de dorpen. Leuk detail: deze broeders zijn tegelijk chauffeur van de busjes die de jongeren tijdens hun werkvakantie naar hun verschillende bestemmingen brengen. Een mooie manier van dienstbaar zijn!

Met een hartelijk groet,
Dick van Mourik, tel. 0184 422248