Nieuws van de C.H.R. (178)

Kerst
De kerstpostactie heeft dit jaar € 1.922,20 opgebracht en dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Dit betekent dat er zo’n 4000 kerstgroeten zijn rondgebracht. We zijn hier als Commissie heel erg blij mee; immers, er wordt steeds minder over de post verstuurd.
Aan giften voor de aanschaf van boodschappenpakketten is tot en met 16 december
€ 4.761,20 binnengekomen. Omdat we uit ervaring weten dat daar altijd nog wat bijkomt, heeft Manfred Militie, onze penningmeester, € 5.000 overgemaakt naar onze zustergemeenten Micula, Lapusel en Zerindu Mic.
Met het geld wordt daar door de plaatselijke kerkenraden olie, macaroni, rijst, suiker etc. gekocht. Ieder gemeentelid krijgt dan een pakket van zo’n € 6,50. Op deze manier worden bijna 800 mensen heel erg blij en ervaren zij iets van de christelijke verbondenheid als kerk wereldwijd.

Onderscheiding
Op 8 december jl. vond er een grote bijeenkomst van Reformatorische kerken plaats in Satu Mare in Roemenië. Onderdeel hierbij was het uitreiken van onderscheidingen aan instellingen en personen om waardering tot uitdrukking te brengen voor het vele werk wat wordt gedaan voor de Kerk van Christus. Aan de Commissie is een ‘lofrede’(laudatio), getuigschrift en bronzen gedenkplaat uitgereikt om die waardering te onderstrepen. Dominee Farkas Antal heeft namens u die onderscheiding in ontvangst genomen. Hij heeft op verzoek van ons de volgende dankwoorden uitgesproken in het Hongaars:
Broeders en zusters. Bescheidenheid past ons bij de waardering die u heeft voor het werk van de Commissie Hulp Roemenië uit Sliedrecht. Wij worden immers opgeroepen door God om elkaars lasten te dragen en zo de wet va Christus te vervullen (Gal. 6: 2). God heeft ons aan elkaar verbonden door Christus onze Heer en Heiland. Dat is een wonder waar we samen God voor mogen blijven danken.’

Verschillende kerstgroeten
Vanuit Roemenië en Hongarije ontvangen wij voor u kerstgroeten waarvan we er enkele met u willen delen. Janet en Michel van Boxtel die in Boedapest onder daklozen werken schrijven:
’Lieve gemeente, dankjewel voor jullie steun, bemoedigingen, liefde, warmte en inzet. Het betekent veel voor ons.’
Uit Oradea wordt het volgende geschreven:
‘Lieve broeders en zusters uit Sliedrecht, wij wensen jullie gezegende kerstmis, Gods aanwezigheid in jullie harten, familie en gemeente. We wensen jullie om Gods licht in deze liefeloze wereld te brengen en anderen de weg en richting te vertellen naar de kribbe van onze verlosser’.

Jongerenreis 2018
Deze reis wordt georganiseerd door het jeugddiaconaat van onze hervormde gemeente. De organisatie van de jongerenwerkvakantie 2018 laat weten dat er voldoende deelnemers zijn voor de reis naar Hongarije en Roemenië. Dit betekent dat de reis definitief doorgaat. Michel en Janet van stichting Embrace kijken uit naar onze komst. Voor jongeren die nog twijfelen, geef je zo snel mogelijk op, want vol is vol.
Voor degenen die de informatie gemist hebben:
We vertrekken D.V. 27 juli t/m 11 augustus,
de prijs is € 599,- all-inclusive en
jongeren (16+) van alle wijken zijn welkom.
Mocht je nog meer informatie willen of je wilt je aanmelden voor de reis, dan kan dat via: jdjongerenreizen@gmail.com

Gezegende feestdagen,
Dick van Mourik, 0184 422248