Nieuws van de C.H.R. (178)


Nog meer mensen blij
Aan giften voor een boodschappenpakket hebben we in totaal € 5.700 ontvangen. Inmiddels was al €5000 overgemaakt naar onze 3 dorpen in Roemenië. Vorige week hebben we  € 700 overgemaakt aan Janet en Michel van Boxtel in Hongarije om voedsel te kunnen kopen voor hun projecten onder de allerarmsten. Ze helpen de mensen en vertellen over Jezus die ook voor hen op aarde is gekomen. Afgelopen zomer hebben we hen financieel gesteund om hout in te kopen om deze winter mensen die letterlijk in de kou komen te zitten te helpen. We kregen in november een foto dat ‘het hout’ was gearriveerd.  Mooi, dat we Michel en Janet  kunnen en mogen steunen bij hun werk onder daklozen en bij mensen thuis in crisissituaties.

Met een hartelijk groet,
Dick van Mourik tel. 0184 422248