Nieuws van de C.H.R. (182)

Micula
U krijgt de hartelijke groeten van dominee István Higyed uit Micula. Hij schrijft ons dat voor de gemeenteleden levensmiddelen zijn gekocht van het geld wat Sliedrecht met de kerst hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Er zijn pakketten van gemaakt die ieder gemeentelid krijgt. Vanaf 1 maart zullen de prijzen in Roemenië flink stijgen maar gelukkig zijn alle inkopen al gedaan. Verder schrijft hij over een zieke jongen met leukemie die nog op de basis school zit (Krisztián) . De jongen wordt al maanden verpleegd op de afdeling kinderoncologie in Timisoara ( zo’n 400 km van Micula). Één familielid is altijd bij Krisztián in het ziekenhuis. De gemeente probeert waar het mogelijk is de ouders te ondersteunen. De dominee weet dat de CHR helpt wanneer het nodig is. Fijn wanneer u voor dit gezin wilt bidden.

Maaltijdbuffet en ontmoeting voor iedereen
Heeft u de uitnodiging gelezen voor D.V. vrijdagavond 6 april! In het CJMV gebouw wordt door de jongeren die deze zomer op werkvakantie gaan naar Hongarije een maaltijdbuffet georganiseerd. Janet en Michel van Boxtel zijn er om te vertellen wat zij in Hongarije doen. Voor meer informatie, neem contact op met Arda de Snoo tel. 06 36382371.
Van de vereniging Passage werd al een gift ontvangen van € 112,75 om het werk te ondersteunen.

Kleding brengen
D.V. Zaterdag 7 april kunt u weer kleding, schoenen, linnengoed, dekens, speelgoed brengen naar onze locatie Elzenhof 138 in de loods waar de voedselbank gevestigd is. Openingstijden zijn van 10.00 – 11.30 uur.
Op maandagochtend 9 april van 8.30 -10.00 uur kunt u ook nog kleding inleveren.
Esther Harrewijn heeft de coördinatie tel. 0184 416220.

Met een hartelijk groet,
Dick van Mourik tel. 0184 422248