Nieuws van de C.H.R. (200)

Dankjewel
Vorige week is er weer een vrachtwagen met 300 dozen aan spullen uit Sliedrecht vertrokken. Zaterdag 1 december is het transport in Lapusel aangekomen met niet alleen spullen voor de gemeente, maar ook spullen voor de jongerenopvang Provita in Baia Mare.
Deze week ontving Dick van Mourik twee giften bij het ophalen van kleding: € 10,- en een envelop met € 10,-. Tijdens het kleding brengen werd € 22,- ontvangen in contanten en voor € 100,- aan collectemunten. Alle gevers bedankt.

Kerstpostactie
D.V. zondag 8 december wordt u een folder aangereikt aan de ingang van de kerk.
Hierin staat informatie van de welbekende kerstpostactie en actie voor een bijdrage in
een boodschappenpakket aan onze drie plattelandsdorpen Micula, Lapusel en
Zerindu Mic. Voor € 0,50 per stuk worden uw kerstkaarten in Sliedrecht en Wijngaarden bezorgd (dat is € 0,28 minder dan de reguliere kerstpost).
Wanneer u de moeite neemt om ze zondag 16, woensdag 19, donderdag 20 of zaterdag 22 december bij ons in te leveren (zie voor tijden de folder) dan worden de kaarten, voorzien van een speciale postzegel en stempel van de kerk, uiterlijk 24 december bezorgd.
Verras uw kennissen en buren met zo’n kerstkaart. Met de opbrengst kunnen we dit mooie werk blijven doen.
Met een hartelijk groet,
Dick van Mourik, 0184 422248