Nieuws van de C.H.R. (202)

Wat een zegen
De CHR is dankbaar voor de wijze waarop het afgelopen jaar onze gemeente zich betrokken heeft betoond voor onze naasten in Oost Europa. Iedere maand is er veel kleding gebracht en zijn veel vrijwilligers bezig geweest met voorbereidingen van de transporten. Daarnaast zijn er in 2018 mooie ontmoetingen geweest tijdens de reis met oudere gemeenteleden. Maar ook jongeren uit Sliedrecht die in Hongarije en Roemenië die zich hebben ingezet om diaconaal en missionair dienstbaar te zijn stemmen ons tot dankbaarheid. Tel uw zegeningen één voor één….
Kerstpostactie
U bent nog niet te laat. Meehelpen is zo eenvoudig. Voor € 0,50 per stuk worden uw kerstkaarten in Sliedrecht en Wijngaarden bezorgd (dat is € 0,28 minder dan de reguliere kerstpost). U kunt uw kaarten nog inleveren in het Dienstgebouw van de Grote Kerk op zaterdag 22 december van 9.00 – 11.30 uur. Uw kaarten worden dan uiterlijk 24 december bezorgd. Verras uw kennissen en buren met zo’n kerstkaart. Met de opbrengst helpt u mee om missionair en diaconaal onze naasten te helpen.
Bijdrage boodschappenpakket
Heeft u geen kerstpost maar u wilt wel een bijdrage (gift) overmaken voor het boodschappenpakket dan kan dat door overmaking op bankrekening NL61RABO 0373710178 ten name van Commissie Hulp Roemenië o.v.v. gift boodschappenpakket. We zijn van plan om € 5.000 te verdelen over de 3 gemeenten. Hiervoor worden door de plaatselijke predikanten en kerkenraden dan boodschappen gekocht. Ieder gemeentelid ontvangt dan een levensmiddelenpakket van zo’n € 6. Bij elkaar worden op die manier zo’n 800 gemeenteleden blij gemaakt. Het lijkt misschien weinig maar in Micula, Lapusel en Zerindu Mic gaat echt ‘de vlag’ uit. Helpt u mee? Alvast heel erg bedankt.

Met een hartelijk groet,
Dick van Mourik, 0184422248