Nieuws van de C.H.R. (206)

Bezoek aan Roemenië
Namens Sliedrecht brengen Dick van Mourik, Manfred Militie, Arda de Snoo en Margret Broer een bezoek aan Roemenië. Op het programma staat op zaterdag een ontmoeting met de gemeente Zerindu Mic. Op zondagmorgen gaan we naar de kerk  in Micula en hebben een ontmoeting met  dominee István Higyed. Zondag aan het eind van de middag willen we graag naar de kerk in Lapusel om daarna met de nieuwe dominee kennis te maken. Tijdens al deze ontmoetingen, waarbij ook veelal een afvaardiging van kerkenraad aanwezig is, zullen we ingaan op de diaconale noden van iedere gemeente, de kledingtransporten en de ontwikkelingen in iedere gemeente. Het is belangrijk om de verbondenheid door Jezus Christus met elkaar te delen. Maandag spreken we Györgyi Viragh over kwetsbare jongeren die onderdak vinden in het opvanghuis van Pro Vita in Baia Mare. Tenslotte op dinsdag 26 maart is er een ontmoeting met de leiding en de bewoners van het verpleegtehuis annex hospice Agnulli Dei in Oradea. Bij iedere bezoek zullen we uiteraard de hartelijke groeten van onze hervormde gemeente overbrengen.
Voor alle datums geldt D.V.

Kleding brengen
D.V.  zaterdag  6 april  kunt u weer kleding, schoenen, linnengoed, dekens en  speelgoed brengen naar onze locatie Elzenhof 138 in de loods waar ook de Voedselbank gevestigd is.  Openingstijden zijn van 10.00 tot 11.30 uur. Esther Harrewijn heeft de coördinatie,
0184 416220
Met een hartelijk groet,
Dick van Mourik, 0184422248