Nieuws van de C.H.R. (208)


Verbouwing fase 1 bij Pro Vita

Afgelopen maart is de CHR op bezoek geweest bij Gabor en Györgyi Viragh bij de jongerenopvang Pro Vita. Zij zetten zich al ruim 20 jaar in bij de opvang en begeleiding van weesjongeren naar zelfstandigheid. Voor een aantal jongeren met een beperking blijft echter opvang noodzakelijk. Er is dus behoefte aan een voorziening voor beschermd wonen. Er zijn nu plannen om een deel van het gebouw te verbouwen. In 14 kamers wordt er een kookgelegenheid en een eigen wc en douche aangelegd. Fase 1 is  het boren van gaten door 3 betonnen verdiepingen en de aanleg van water- en  afvoerleidingen. Eind mei wordt gestart met de werkzaamheden die ongeveer 10 dagen gaan duren. Het is de bedoeling dat daarna in de kamers de vloeren van de wc en douche worden betegeld.

Of dat daarna ook direct verder kan worden gewerkt met het installeren van de wc’s en de douches hangt nog af van hun financiële middelen. Ik heb een overzicht gekregen van de geschatte kosten van de benodigde installatiekosten. Omdat de afgelopen jaren er misschien wel 50 á 60 jongere en oudere gemeenteleden een paar dagen hebben gelogeerd in Pro Vita leek het mij goed om dit project in het kerkblad met u te delen. De CHR gaat hierbij ondersteunen. Wil je meer weten? Pak gewoon de telefoon.

Tijdelijke opvang

In Agnulli Dei is 8 mei een oude mevrouw van 87 jaar opgenomen die ongeneeslijk ziek is. Twee maanden geleden heeft haar dochter van 63 jaar die haar verzorgt een beroerte gekregen. Sindsdien is de oude mevrouw door kennissen verzorgd.  Om in deze problematische  situatie te helpen, heeft Agnulli Dei besloten om haar tijdelijk op te nemen ondanks dat deze mevrouw maar €160 pensioen ontvangt per maand. De CHR heeft toegezegd te helpen door maandelijks € 250 van de kosten voor haar rekening te nemen gedurende de noodzakelijke periode van verzorging. Wat fijn dat we als gemeente om deze manier mee mogen helpen met ontzorgen.

Verantwoording ( contant ontvangen)

Bij het kleding brengen op 4 mei is aan contanten € 15 ontvangen waarvoor dank.

 

Met een hartelijk groet,

Dick van Mourik, 0184422248