Nieuws van de C.H.R. (210)

Commissie-nieuws
De commissie heeft deze week vergaderd over haar plannen voor 2020. Aanleiding is dat ieder jaar rond 1 juli de begroting van het volgende jaar moet worden ingediend bij de Diaconie. We willen ook in 2020 onze projecten financieel ondersteunen. Tegelijkertijd willen we jonge maar ook oudere gemeenteleden in de gelegenheid stellen om kennis te maken met onze dorpen en instanties die we in Hongarije en Roemenië helpen. We denken na om weer een reis voor jongeren te organiseren en ook reis voor oudere gemeenteleden. Heeft u of jij interesse en wil je wat meer weten? Laat wat van je horen.

Commissielid Arda de Snoo heeft in deze vergadering afscheid genomen omdat zij in het najaar gaat verhuizen naar Noord-Brabant. We zullen Arda wel gaan missen als één van de pijlers bij het organiseren van jongerenwerkvakanties. Haar opvolger Williane Aarnoudse heeft gelukkig ook ervaring. Ze heeft fijne herinneringen aan haar jongerenwerkvakantie naar Hongarije en Roemenië in 2016. Wat prachtig wanneer talenten mogen worden ingezet tot eer van Gods Koninkrijk.

Kleding brengen
D.V.  zaterdag  6 juli   kunt u weer kleding, schoenen, linnengoed, dekens en  speelgoed brengen naar onze locatie Elzenhof 138 in de loods waar ook de Voedselbank gevestigd is.  Openingstijden zijn van 10.00 uur tot 11.30 uur. Op maandagochtend  8 juli  van 08.30 uur tot 10.00 uur kunt u ook nog kleding inleveren. In verband met de vakantie is de volgende datum pas 31 augustus. Esther Harrewijn heeft de coördinatie, 0184 416220.

Met een hartelijk groet,
Dick van Mourik, 0184 422248