Nieuws van de C.H.R. (213)


Transport naar Roemenië

D.V. maandagochtend(nacht) 23 september om 1 uur vertrekt er een vrachtwagen met oplegger vol met kleding, schoenen, incontinentiemateriaal, speelgoed, 6 fietsen etc. naar Roemenië. We werken samen met de Commissie Roemenië van de Ger. Gem. uit Hardinxveld. Achter het stuur van zijn eigen vrachtwagen treffen we Maarten Broer aan. Samen met zijn bijrijder Jeroen Fennis staan zij voor de uitdaging om in één week zo’n 3800 kilometer af te leggen en bij tenminste zes of zeven dorpen hun vracht achter te laten. Reizen is nooit zonder gevaren. Wilt u hen in uw gebed gedenken.

Lapusel en Micula
We ontvingen van de nieuwe ds. Viktor Molnar uit Lapusel deze week een bemoedigende e-mail en ook diverse foto’s. Hij schrijft dat hij blij is dat er in deze zomer zoveel activiteiten zijn geweest. Zo heeft de jeugdgroep aan een zomerkamp deelgenomen van een week waar zo’n 140 jonge mensen waren. Met een andere gemeente zijn ontmoetingen voor de jeugd geweest om te leren dat je niet alleen hoeft te zijn. Op één van die ontmoetingen heeft de dominee gesproken over ‘wat is vergeving’. Verder is er een 2-daagse reis georganiseerd waar 50 gemeenteleden aan hebben meegedaan met als doel elkaar beter te leren kennen. Het onderhoud van de kerk en het verenigingsgebouw wordt gezamenlijk opgepakt. Wat is het mooi wanneer je op die manier met elkaar verbonden bent. Van ds. István Higyed uit Micula krijgt u de hartelijke groeten en hij bedankt u voor uw betrokkenheid. Over onze andere contacten leest u in het volgend artikel op de website.

Tijdcollecte
We willen u hartelijk bedanken voor de ruim 50 reacties van gemeenteleden om op een of andere manier tijd te geven en zich in te zetten bij de activiteiten van de CHR. U krijgt allemaal bericht.

Kleding brengen
D.V. zaterdag 5 oktober kunt u weer kleding, schoenen, linnengoed, dekens en speelgoed brengen.

Met een hartelijk groet, Dick van Mourik, 0184 422248