Nieuws van de C.H.R. (303)

Nieuws uit de vergadering
Tijdens de vergadering van de commissie op 30 januari zijn de nodige onderwerpen besproken en besloten. In februari zal € 8.500,- worden overgemaakt naar Micula, Lapusel, Baia Mare en Zerindu Mic. Hiervan is € 5.000,- voor uitvoering van voedselacties in Oekraïne en € 3,000,- voor de eigen gemeenteleden.
Op 12 februari zullen we in Zwolle een overleg bijwonen dat is georganiseerd door de Stichting Humanitair Transport Oost-Europa. In eerdere kerkbladberichten hebben we al met u gedeeld dat bij de grensovergangen met Roemenië vrachtwagens met humanitaire goederen niet worden doorgelaten vanwege nieuwe regels die zo zijn aangescherpt dat daar nauwelijks aan kan worden voldaan. Het transport naar Zerindu Mic in januari is om die reden niet doorgegaan. Het doorgaan van het transport in april is ook onzeker. Dat is dan ook de reden dat we als commissie gekeken hebben wat de armste landen in Oost-Europa zijn. We zullen ons nu ook oriënteren of het mogelijk is om een transport te organiseren naar Moldavië, Bosnië of Oekraïne.

Kleding brengen
D.V. zaterdag 2 maart kunt u weer kleding (heel, schoon en netjes), schoenen, linnengoed, dekens en speelgoed brengen naar onze locatie Elzenhof 138, in de loods waar ook de Voedselbank gevestigd is. In de collectebus bij het kleding brengen van
3 februari zat € 82,50. Heel hartelijk dank! Openingstijden zijn van 10.00 tot 11.30 uur. Esther Harrewijn heeft de coördinatie, tel. 0184-41 62 20. Heeft u verder nog vragen of suggesties over het werk van de CHR, neem gerust contact op.
Met een hartelijke groet, Dick van Mourik, tel. 06-46 88 44 67