Nieuws van de C.H.R.(70): Allerlei nieuwtjes

In het vorig kerkblad heeft dominee Tanghé al stil gestaan bij het overlijden van Piet Gort. Voor de hulpverlening aan onze 3 Hongaars sprekende dorpen in Roemenië heeft Piet veel betekend. Hij was onder meer de grote drijfveer achter het waterleidingproject in Zerindu Mic. Talloze malen bezocht hij onze dorpen.
Samen met Johan van Ferneij organiseerde hij 2 busreizen. Veel mensen uit Roemenië beleven aan Piet hele goede herinneringen. Uit respect en waardering werd er afgelopen vrijdag 7 februari in Micula op het tijdstip waarop Piet werd begraven de klokken geluid.
Afgelopen zaterdag 8 februari zat er voor € 30,- aan collectemunten en € 20,- aan contanten in de ‘collectepot’ aan de Rivierdijk 414b. Daar zijn we blij mee. Inmiddels zijn er kort na elkaar 2 transporten geweest naar Roemenië. Het 1e transport kwam op eerste kerstdag aan in Zerindu Mic en het 2e transport is in januari uitgevoerd naar de gemeenten Micula en Lapusel. De voorbereidingen voor de sinaasappel-eieractie zijn alweer begonnen. De eerstvolgende keer kleding inzamelen is op 15 maart a.s.

Een hartelijke groet
Dick van Mourik (422248)