Nieuws van de C.H.R.(73): Zondag a.s.bestelformulier inleveren

D.V. zondag 6 april kunt u het ingevulde bestelformulier inleveren IN DE BUS bij de ingang van de kerk. En u weet het: voor een (sinaas)appel en een ei vervoeren wij uw kleding en worden veel mensen blij. Doen! (zie formulier). Maar ook als u dit vergeet dan kunt u altijd even bellen naar 0184-419341 of emailen naar famvanthoff@outlook.com
Op DV zaterdag 19 april kunt u weer kleding afleveren op de Rivierdijk 414b.
Tenslotte willen we u nog hartelijk bedanken voor de giften die we het afgelopen kwartaal hebben ontvangen. Tijdens kledinginzameling 1x € 5,€20,€10,€20, €97,25. Per bank: 1 x€5, 3 x€10, 1 x €12,50, 5 x€15, 3x€20, 4x€25, 1x€30,7x€50, 1x €125, 1x€250, 1x€300.
Bij elkaar € 1.124,75.

Een hartelijke groet
Dick van Mourik (422248).

Het formulier voor bestellingen kunt u hier vinden:2014-03-31 Folder Paasaktie 2014