Nieuws van de C.H.R. (88)

P1050165Koor in Micula

Micula en Zerindu Mic
U krijgt de hartelijke groeten van dominee Higyed István uit Micula en dominee Tolnoi Ference uit Zerindu Mic. Tel u zegeningen één voor één, tel ze en vergeet er geen. In Micula vertelt de dominee dat er een koor is opgericht wat iedere week bij elkaar komt en oefent. In Zerindu Mic organiseert de dominee Bijbelstudies met behulp van de Emmaüscursus. Dank u wel!

Kerstpostactie
Het is echt waar. Afgelopen zondag hebben aan de ingang van de kerk weer een folder uitgereikt waarbij u wordt uitgenodigd om een kerstkaart voor 40 cent te laten bezorgen bij een goede bekende, kennis, vriend of familie. Het is misschien wel een middel om discipelschap wat meer ‘handen en voeten’ te geven. Tip: ‘stel niet uit wat u heden kunt doen’. Woensdag 17 december, donderdag 18 december of zaterdag 20 december inleveren.

Kleding brengen en pakken
D.V. zaterdag 6 december kunt u weer kleding en andere spullen afleveren op de Rivierdijk 414b van 10.00 – 11.30 uur. Op dinsdag 9 december wordt de kleding ingepakt. Dan kunt u ook kleding brengen van 9.00 – 11.30 uur. Zoals u weet kunt u niet zomaar een zak kleding neerzetten als we er niet zijn.

Een hartelijke groet,
Dick van Mourik (422248)