Nieuws van de C.H.R. (92)

Commissie Hulp Roemenië

Onze penningmeester….
Onze penningmeester Jan van Rijsbergen heeft aangegeven dat hij eind deze maand stopt met het werk voor de Commissie. Jan is 10 jaar penningmeester geweest en heeft dit altijd met plezier gedaan. Vorig jaar zijn Jan en Tinie naar Papendrecht verhuisd en omdat zij zich nu ook kerkelijk hebben verbonden aan Papendrecht is dit een goed moment om te stoppen. Inmiddels heeft Jan de volgende bedragen overgemaakt naar Roemenië. U weet dat er € 7.966,25 aan giften rond de feestdagen is ontvangen. Hiervan is inmiddels €5.000 overgemaakt voor het kopen van boodschappen en 3 x € 900 is overgemaakt in de diaconale potten van de dorpen Micula, Lapusel en Zerindu Mic. Gemeenteleden krijgen uit deze pot een bedrag wanneer zij in het ziekenhuis hebben gelegen. Verder heeft Jan
€ 3.000 overgemaakt naar Agnulli Dei als bijdrage in exploitatie 2015 van het bejaardenhuis. De jaarrekening 2014 is inmiddels ook door Jan afgerond en laat een positief resultaat zien over 2014 van ruim € 12.000. De actie van de jeugd van Reflektor en HGJS in mei 2014 heeft in totaal € 7.955,40 opgebracht. Dat geld zal in de loop van 2015 worden besteed aan extra faciliteiten binnen het bejaardenhuis. De werkzaamheden van Jan zullen worden overgenomen door ons commissielid Manfred Militie. Het past om namens u allen Jan en Tinie hartelijk te bedanken en God Zegen toe te wensen.

Kleding brengen
D.V. zaterdag 7 februari kunt u weer kleding afleveren op de Rivierdijk 414b van 10.00 – 11.30 uur. Zoals u weet kunt u niet zomaar een zak kleding neerzetten als we er niet zijn. Op D.V. dinsdag 10 februari is er van 9.00 tot 11.00 uur kleding inpakken. Ook dan is het mogelijk om kleding te brengen. De coördinatie is in handen van Esther Harrewijn tel. 416220.

Dick van Mourik (422248)