Nieuws van de C.H.R. (94)

Tachtig kleine cadeautjes
Alle jongens en meisjes van de zondagsschool  hebben vorige week een klein cadeautje gekocht voor een leeftijdgenootje in het dorp Micula in het noordwesten van Roemenië waar we als hervormde gemeente mee verbonden zijn. Het initiatief hiervoor is ontstaan bij de werkgroep jeugddiaconaat. Mariëtte Schild vertelt; ‘het is belangrijk dat jeugd al op jonge leeftijd leert om iets van henzelf te geven aan kinderen die veel armer zijn’. Het jeugddiaconaat wil die bewustwording stimuleren. Afgelopen zondag hadden ze het er druk mee. Naast het inpakken van 80 cadeautjes heeft iedereen er ook een echte brief bij gedaan met hun naam, leeftijd, hobby’s enz. en hun fotootje. Dominee István Higyed had in een email alle namen van de 43 jongens en 37 meisjes uit zijn dorp doorgegeven met hun leeftijden. Wat zullen deze kinderen straks verrast worden als ze zomaar een cadeautje krijgen met een brief en een fotootje van een jongen of meisje uit Sliedrecht. Dat is heel bijzonder…..en dat is het ook!

cadeautjes inpakken
Cadeautjes inpakken

Kleding brengen

D.V.
zaterdag 7 maart kunt u weer kleding afleveren op de Rivierdijk 414b van 10.0011.30 uur.  Zoals u weet  kunt u niet zomaar een zak kleding neerzetten als we er niet zijn.  Op D.V. donderdag 12 maart is er van 9.00 tot 11.00 uur kleding inpakken. Ook dan is het mogelijk om kleding te brengen. De coördinatie is in handen van Esther Harrewijn tel. 416220.
Dick van Mourik (422248)