Nieuws van de CHR (231)

Kleding brengen
In het vorige niewsbulletin hebben we u beloofd wat meer te vertellen over het kleding brengen. De eerste mogelijkheid van kleding brengen is D.V. zaterdag 20 juni. Dit heeft meerdere oorzaken. Nog steeds geldt de oproep van het kabinet ‘blijf zoveel mogelijk thuis’. Daarnaast is als gevolg van de coronamaatregelen het niet mogelijk om het aanvankelijk geplande transport begin mei door te laten gaan. Dit betekent dat onze opslag nu nagenoeg helemaal vol is. Om weer wat ruimte te krijgen is er een transport gepland op 18 juni. We hopen dat de maatregelen dan verder verruimd zijn en dat het transport naar Roemenië wel door kan gaan. Daarna hebben we weer voldoende ruimte in onze opslag. Wij vinden het heel fijn wanneer u tot die tijd uw zakken met spullen zelf tijdelijk een plekje geeft.

Hoe is het in Micula
Ds. István Higyed schrijft: ‘De kerkenraad van Micula had plannen gemaakt om de levensmiddelenactie, waarvoor in Sliedrecht geld was ingezameld, net voor Pasen uit te voeren. De gedachte was dat na de winter de geslonken thuisvoorraad wel een extraatje kon gebruiken. Echter door de crisis zijn ook hier de mensen aan het hamsteren geslagen. Dit betekende lege supermarkten en nergens konden we grote hoeveelheden inkopen voor onze actie. Bovendien werd op 18 maart ook de noodtoestand afgekondigd. We hebben daarom besloten de actie te verschuiven naar een tijdstip waarbij alles wat meer normaal wordt. We denken dat dan de hulp nog meer betekent voor die families die werkloos geworden zijn, want heel veel mensen hebben hun werk verloren.’
Hij schrijft dat er streng wordt gecontroleerd. Als iemand op straat is, moet hij zelf een papier bij zich hebben met daarop het doel waarom de woning is verlaten en hoe lang het duurt. Zonder zo’n papier treedt de politie streng op met boetes. De mensen moeten mondkapjes en handschoenen dragen en tenminste 2 meter afstand houden. Ondanks de regels zijn er ook mensen die zich er niet aan houden wat tot behoorlijke spanningen leidt. Sociologen waarschuwen voor onrust in de samenleving. Isolatie, werkloosheid en armoede zijn een gevaarlijke mix die zomaar tot een sociale explosie kan leiden. Er zijn al plaatsen waar door militairen moest worden ingegrepen.
István schrijft verder dat de meeste dominees in Roemenië hun gemeenteleden via het internet bereiken. Veel mensen hebben echter geen internet in huis. De oudere generatie kan ook niet goed met hun mobiele telefoon omgaan. Zelf probeert István zijn gemeente ook via het internet te bereiken. Hij doet hierbij een beroep op de jonge generatie dat zij hun grootouders helpen met de techniek. Persoonlijke problemen bespreekt István telefonisch in een pastoraal gesprek. Doopdiensten en begrafenisdiensten mogen alleen doorgaan en dan met maximaal 8 familieleden. In Micula waren dat inmiddels 2 doopdiensten en 3 begrafenissen (alles onder politiecontrole).
István groet alle leden van de commissie, de vrienden en bekenden, de dominees en de kerkenraden, de gemeente en wenst ons allen Gods rijke zegen en veel gezondheid.

Bloemengroet uit Zerindu Mic
Ds. Lörincz schrijft : ‘De laatste keer dat jullie hier waren (november) brachten jullie een zakje bollen mee. Vandaag was ik bij de kerk voor de video-opname die zondag wordt uitgezonden en zag ik iets wonderlijks.
De bollen die jullie hadden meegebracht waren uitgekomen en het was prachtig. We wensen jullie Gods zegen en Gods beschermende liefde in deze periode van beproeving.’

Met een hartelijk groet,
Dick van Mourik, 06 46884467