Nieuws van de CHR (240)

Overleden
Op donderdag 6 augustus 2020 hebben we in een dankdienst voor zijn leven afscheid genomen van Arie de Snoo. In het vorige Kerkblad is hierbij al stil gestaan. Arie was erg betrokken bij het werk van de Commissie Hulp Roemenië. Iedere eerste zaterdag van de maand was hij degene die bij de Voedselbank uw kleding en andere spullen in ontvangst nam. U zult hem daar ongetwijfeld in de loop van der jaren één of meerdere keren hebben ontmoet. Behulpzaam om uw zakken aan te nemen, een hartelijk woord en zich verantwoordelijk voelen voor het werk op die zaterdagochtenden. Dit werk paste precies bij Arie. Zo zullen wij Arie herinneren, dienstbaar zijn aan de naaste; dat kan dus op heel veel manieren.

Kleding brengen
De eerstvolgende keer kleding brengen is na de vakantie zaterdag 5 september.
Esther Harrewijn heeft de coördinatie, 0184416220.

Met een hartelijk groet, Dick van Mourik, 06 46884467