Nieuws van de CHR (228)

Kleding brengen en pakken
U zult begrijpen dat het kleding brengen op zaterdag 4 april en het inpakken op maandag 6 april geen doorgang kan vinden vanwege de coronacrisis. Zodra dit weer mogelijk is informeren wij u via het Kerkblad en de website.

Hoe is het in Roemenië
Deze week ontving ik van ds. István Higyed uit Micula een e-mail. Hij schrijft dat ook afgelopen zondag de gemeenteleden in Micula niet meer naar de kerk mochten en dat alle scholen dicht zijn. Alleen voor noodgevallen mag men op straat zijn, zoals wanneer je naar de huisarts moet of levensmiddelen moet kopen. Alles wordt door de politie en leger gecontroleerd. Roemenië loopt gevaar door de 1,5 miljoen Roemenen, die vooral in Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Engeland werken en die noodgedwongen de laatste 2 weken naar huis zijn gekomen. István vertelt dat hij deze week een begrafenis heeft waarbij maar 8 personen onder strenge controle aanwezig mogen zijn. Hij schrijft verder ‘De wereld is veranderd. Eén blijft dezelfde, onze Heer. Tot Hem bidden we dat Hij ons voor het gevaar beschermt. Met Hebreeën 13: 20-21 groeten wij jullie hartelijk en wensen jullie Gods rijke zegen, veel geduld, kracht, hoop en een goede gezondheid. Dat wensen we voor onze eigen kleine gemeente, maar ook voor de families en voor de grote gemeente van Sliedrecht. Wij brengen jullie in onze gebeden voor onze God. In Hem zijn wij als broeders en zusters verbonden. Hartelijke groeten, István en familie’. Wat blijft het een wonder dat we als christenen zo aan elkaar verbonden zijn. Wanneer God het geeft,
zien we uit naar een mooie ontmoeting.
Met vriendelijke groet, Dick van Mourik, 0184 422248