Nieuws van de CHR (248)

Kerstpostactie gaat weer van start
Wat fijn wanneer u dit jaar meedoet met de kerstpostactie.
Hoe doet u mee? Schrijf kaarten aan uw vrienden, kennissen, maar denk ook aan gemeenteleden in de kerk die u lange tijd niet hebt gezien. Het is een mooie manier van omzien naar elkaar. Uw kerstkaarten voor Sliedrecht en Wijngaarden nemen wij graag in ontvangst. Voor € 0,50 per stuk worden de kaarten, door ons voorzien van een speciale postzegel en stempel, uiterlijk 23 december bezorgd.
Waar inleveren?
Uw kerstkaarten en ook uw giftenenvelop kunnen worden ingeleverd in het Dienstgebouw Grote Kerk D.V. (i.v.m. corona met gepast geld betalen).
Woensdag 16 december 09.00 – 11.30 uur
Donderdag 17 december 19.00 – 20.30 uur
Zaterdag 19 december 09.00 – 11.30 uur
Ook is het mogelijk om uw kaarten tot en met 18 december bij de onderstaande adressen in te leveren. Handig om ze in een plastic zakje te doen, inclusief gepast geld. U kunt het zakje gewoon door de brievenbus doen als er niemand thuis is bij:
– Ineke van ’t Hoff, Adriaan Volkersingel 23;
– Esther Harrewijn, Grienduil 2;
– Margareth Spijkers, P.A. de Genestetstraat 50;
– Fam. De Vlaam, Weresteijn 48;
– Dick van Mourik, Reinenweer 64.
Heeft u vragen: Ineke van ’t Hoff 0184419341 of famvanthoff@outlook.com.

Envelop voor een boodschappenpakket
Vorige week hebben de vrijwilligers die het Kerkblad bezorgen al een envelop bijgevoegd tijdens het rondbrengen van het Kerkblad. Daar zijn we heel blij mee. Als Hervormde gemeente brengen we ieder jaar geld bij elkaar om onze broeders en zusters in de gemeenten Micula, Lapusel en Zerindu Mic te verrassen met een boodschappenpakket (van circa € 6,-). We zijn van plan om € 5.000,- te verdelen over deze 3 gemeenten. Hiervoor worden door de plaatselijke predikanten en kerkenraden dan boodschappen gekocht zoals macaroni, olie, suiker. Op die manier worden zo’n 800 gemeenteleden blij gemaakt. Het is een mooie manier waarop de verbondenheid tussen Sliedrecht en deze plattelandsdorpen gestalte krijgt. De envelop kunt u gebruiken om uw collectemunten of contant geld in te doen en af te geven op de één van de bovengenoemde inleveradressen of in het Dienstgebouw van de Grote Kerk. U kunt uw gift natuurlijk ook overmaken op bankrekeningnummer NL61 RABO 0373 7101 78, ten name van Commissie Hulp Roemenië, onder vermelding van ‘gift boodschappenpakket’.

Bedankt
Wie zoet is krijgt lekkers! Afgelopen zaterdag werden we verrast met drie heerlijke speculaaspoppen van ‘de echte bakker’.
De vrijwilligers hebben er erg van gesmuld. Als bijdrage in de transportkosten hebben we zaterdag € 165,50 aan contanten en collectemunten ontvangen, waarvoor dank!

Met een hartelijk groet, Dick van Mourik, 06 46884467