Nieuws van de CHR (249)

Kerstpostactie
Heeft u nog kerstkaarten voor Sliedrecht en Wijngaarden die u wilt laten bezorgen door één van de circa 40 vrijwillige postbezorgers van de kerstpostactie? U kunt uw kerstkaarten alleen zaterdagochtend 19 december van 9.00 tot 11.30 uur nog inleveren in het Dienstgebouw van de Grote Kerk. Vanwege corona vragen wij u met gepast geld te betalen (€ 0,50 per stuk). Uw kaarten worden door ons voorzien van postzegel en stempel en uiterlijk 23 december bezorgd.

Gift boodschappenpakket
Als Hervormde Gemeente brengen we ieder jaar geld bij elkaar om onze broeders en zusters in de gemeenten Micula, Lapusel en Zerindu Mic te verrassen met een boodschappenpakket (van circa € 6,-). We zijn van plan om € 5.000 te verdelen over deze 3 gemeenten. Hiervoor worden door de plaatselijke predikanten en kerkenraden dan boodschappen gekocht zoals macaroni, olie, suiker. Op die manier worden zo’n 800 gemeenteleden blij gemaakt. Het is een mooie manier waarop de verbondenheid tussen Sliedrecht en deze plattelandsdorpen gestalte krijgt.
U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL61 RABO 0373 7101 78 ten name van Commissie Hulp Roemenië, onder vermelding van ‘gift boodschappenpakket’.

Blij maken met kerst
Deze week is er nog een transport met ruim 150 dozen met kleding en ook kinderkleding, speelgoed, schoenen etc. aangekomen in Zerindu Mic. Extra mooi om juist de mensen met kerst blij te maken.
Ook Janet en Michel van Boxtel uit Boedapest zijn enthousiast. De kerkdiensten voor daklozen worden erg goed bezocht. Sommige zondagen zijn er 120 bezoekers die naast het evangelie na afloop ook een voedselpakket kunnen meenemen. Het zijn vaak wanhopige mensen die vanwege de coronacrisis een nog moeilijker leven leiden. De commissie heeft voor dit werk € 1.000,- overgemaakt naar de Stichting Embrace voor ondersteuning.

Kleding brengen
D.V. zaterdag 9 januari 2021 kunt u weer kleding, schoenen, linnengoed en dekens brengen naar onze locatie Elzenhof 138 in de loods waar ook de Voedselbank gevestigd is. Openingstijden zijn van 10.00 tot 11.30 uur. Esther Harrewijn heeft de coördinatie, 0184 416220.

Met een hartelijk groet,
Dick van Mourik, 06 46884467

Kerstgroeten uit Roemenië

Weet u het nog? 25 december 1989! Ceausescu, de partijleider van de Roemeense Communistische Partij in Roemenië werd op die dag ter dood veroordeeld en geëxecuteerd en de beelden hiervan gingen de wereld over. De nood in Roemenië was groot en veel Nederlandse kerken kwamen in actie om met voedsel en kleding de arme bevolking van eerste levensbehoeften te voorzien. Gemeenteleden uit Sliedrecht werden door God gebruikt als instrument om Sliedrecht te verbinden met drie kleine boerendorpjes waar niemand tot voor kort van had gehoord: Micula, Lapusel en Zerindu Mic.

Tranen
Jaren later ontmoet ik Gyuszi uit Zerindu Mic. Met hulp van een tolk begint hij te vertellen; ‘Ik vergeet het nooit meer. Het was koud, er was veel sneeuw gevallen en net na kerst. We zagen een auto met aanhanger aankomen in de verte met zijn lichten aan. Het waren 2 mannen uit Sliedrecht die voedsel en kleding kwamen brengen’. De tranen komen ook na zoveel jaren weer tevoorschijn. Wat is God groot dat we al zo’n 30 jaar met elkaar verbonden mogen zijn. Vorige week vertrok opnieuw een vrachtwagen met spullen naar Zerindu Mic. Ik denk aan Gyuszi en ik weet zeker dat zijn gedachten opnieuw teruggaan naar zo’n 30 jaar geleden. Er zijn tranen in Sliedrecht en in Zerindu Mic; ik weet het zeker!

Samen delen
Vanuit Micula, Lapusel, Zerindu Mic wordt veel waardering gevoeld voor wat gemeenteleden uit Sliedrecht doen. Er zijn afgelopen week e-mails, foto’s en kerstgroeten uit Roemenië ontvangen. Ook vanuit Baia Mare waar we Pro Vita, een opvang voor jongeren met een beperking, ondersteunen is dat het geval. Ook is het goed om het werk onder daklozen in Boedapest te noemen. Janet en Michel van Boxtel waarderen het enorm dat we hen helpen met jassen, schoenen en wat financiële ondersteuning. Wat zijn we toch rijk dat we als gemeenteleden uit Sliedrecht met al die mensen in Micula, Lapusel, Zerindu Mic, Baia Mare en Boedapest een relatie hebben. En dat alles is met kerst begonnen!

Micula
‘Wat je met een van deze mijn minst belangrijke broeders hebt gedaan, heb je voor Mij aangedaan’ (Matteüs 25: 40).
Beste Zusters en Broeders in Sliedrecht, Het Evangelie van Matteüs 25: 35-40 vat samen wat u, gecoördineerd door de toegewijde leden van de CHR, al tientallen jaren voor ons doet in Roemenië. We zijn dankbaar voor het eten en drinken dat we elk jaar van u ontvangen als voedselhulp. Voor de kledingtransporten, wat een geweldig cadeau is voor veel gezinnen. Voor de diaconale hulp, wat betekent voor veel mensen medicijnen, medische behandelingen, speciale hulp in noodsituaties.
We danken ook voor de christelijke literatuur, de Bijbel, die in al die jaren aan de gemeente is gegeven, voor de “Örömhér” (goede boodschap), een kleurrijk christelijk kinderboekje dat u al enkele jaren aan onze kinderen geeft. De kinderen zijn altijd blij als ze zo’n boekje krijgen. We willen ook voor de gerichte hulp bedanken die we in deze jaren mogen gebruiken in vrouwengroep, jeugdgroep, kerkenraad en koren. En de financiële steun die we moeten gebruiken bij de bouw of renovatie van kerkgebouwen, dankzij uw gulle donaties. En we danken voor uw gebeden! Ora et labora, leert ons de Reformatie. We ervaren dit terwijl je bidt en voor ons handelt. Moge de Heer u zegenen voor alles wat u voor ons christenen in Oost-Europa doet in liefde en solidariteit. Met deze gedachten in dankbaarheid, wensen wij u allen een Gezegende Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar in gezondheid.
Namens de gemeente Micula, István Higyed.

Lapusel
‘Het ware licht, dat licht geeft aan iedereen, kwam in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld werd gemaakt door Hem …’ (Johannes 1: 9-10).
Het grootste geschenk van allemaal kwam die eerste kerst. Het was niet verpakt in een mooi pakket en onder een versierde boom. Het grootste geschenk kwam gewikkeld in het vlees van baby Jezus en gelegd in het ruwe hout van een kribbe. Ons perfecte geschenk zou later worden omgepakt in de littekens van onze zonde en genageld aan het ruige hout van een kruis op Golgotha, allemaal vanwege de liefde. De gemeenschap van de Hervormde Kerk van Lapusel wenst u een gezegende kerst en een gelukkig nieuwjaar. Moge u vervuld zijn met het wonder van Maria, de gehoorzaamheid van Jozef, de vreugde van de engelen, de gretigheid van de herders, de vastberadenheid van de magi en de vrede van het Christuskind. De almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest zegenen u nu en voor altijd.
Dominee Victor Molnar, Lapusel.

Zerindu Mic
’And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord’ (Luke 2, 10-11).
We all believe that the Father in his holy Son gives his love to this world. May God help us to live this infinite love in our daily lives!
In the name of Reformed Church of Bélzerind, I would like to thank you for the many help you have given us in keeping our community, and we wish a Merry Christmas and a God-blessed New Year to our brothers in Sliedrecht.
Lőrincz Lóránd Péter, pastor Reformed Church of Bélzerind
(Zerindu-Mic).

Pro Vita in Baia Mare
Beste broeders en zusters,
Bij het werk wat we mogen doen hebben we veel te danken aan de Hervormde Kerk van Sliedrecht. Gebeden, samen nadenken, geld doneren en hulpgoederen waren allemaal waardevolle bijdragen aan dit werk. God heeft uw inspanningen en die van ons beloond. Dus het werk voor gemiddeld zo’n 30 jongeren zonder vader en moeder, waarvan zo’n 18 gehandicapt, mocht ook dit jaar doorgang vinden. We danken God en zijn dienaren hiervoor. Wij wensen u prettige kerstdagen en een vredig nieuwjaar.
Györgyi Viragh, Pro Vita in Baia Mare.

Gezegende kerstdagen
Namens Commissie Hulp Roemenië, Dick van Mourik, 06 46884467